Privacy Policy Yoga Vibes Wilsele

Ik hecht veel belang aan het respecteren en beschermen van persoonsgegevens. Het doel van dit document is u perfect in kennis te stellen van hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Dit document beschrijft de verwerking van de persoonsgegevens die via mijn website worden verstrekt of verzameld en op basis waarvan de internetgebruiker toegang heeft tot deze gegevens en hoe hij de diensten die hem ter beschikking worden gesteld kan gebruiken.

 

 1. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

 

Wanneer Yoga Vibes Wilsele persoonsgegevens verwerkt in verband met een lesinschrijving of een mogelijk lesinschrijving met u, is de wettelijke basis voor de verwerking dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de wettelijke basis voor verwerking toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming zoals hierna vermeld op elk gewenst moment in te trekken. We delen uw persoonlijke gegevens enkel met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties indien we daar een wettelijke verplichting toe hebben.

 

 1. De reden en doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

 

Hieronder worden de persoonsgegevens die we verzamelen beschreven evenals het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

 

2.1 In het kader van de algemene commerciële activiteiten

 

We verzamelen persoonsgegevens van particulieren, klanten en andere belanghebbenden. Deze persoonsgegevens omvatten meestal de voor- en achternaam van de betrokken persoon, zijn contactgegevens en alle andere informatie die nodig is voor het inschrijven in een yogales.

 

2.2 Als antwoord op bepaalde verzoeken

 

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van uw naam, e-mailadres of andere contactinformatie, nadat u met ons contact hebt opgenomen, per telefoon, e-mail of postadres, of nadat u de gegevens hebt ingevoerd op onze website. Op basis van deze persoonlijke gegevens kunnen we uw informatieaanvragen voldoen.

 

2.3 Commerciële communicatie

 

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar nodig, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over ons commerciële nieuws of voor de release van onze nieuwe producten en diensten. Indien u dit type van gebruik van uw persoonsgegevens weigert, kunt u zich op elk moment uitschrijven uit onze elektronische informatie door te klikken op de link onderaan onze berichten of door contact met ons op te nemen via e-mail of per post. Wanneer u ervoor kiest om u uit te schrijven van onze mailinglijsten en op voorwaarde dat uw persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals beschreven in dit document, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens binnen twee maanden.

 

2.4 Bezoekers en klanttevredenheidsonderzoek

 

We verzamelen persoonsgegevens van personen die onze digitale platforms bezoeken of naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden zonder uw toestemming.

 

2.5 Naleving van wettelijke verplichtingen

 

Tot slot verzamelen we persoonsgegevens wanneer dat voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen nooit worden verkocht of verhuurd aan derden, behalve de uitzonderingen genoemd in sectie 2 en 4.

 

 

3.Links naar andere websites

 

De website van Yoga Vibes Wilsele bevat links naar andere websites (zoals Facebook, Google+, YouTube of Pinterest) die niet onderworpen zijn aan dit privacybeleid. Let op: Yoga Vibes Wilsele is niet verantwoordelijk voor andere websites en hun content. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 

 1. Delen van uw persoonsgegevens met bedrijven buiten Yoga Vibes Wilsele

 

We delen geen persoonsgegevens, behalve in de volgende situaties:

 

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te delen met een andere website, platform of sociaal netwerk.

Als we samenwerken met externe serviceproviders (gegevensverwerkers), gaan we een overeenkomst voor gegevensverwerker aan met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de serviceproviders.

 

 1. Toegangsrechten en verwijdering van uw persoonsgegevens

 

U kunt in voorkomend geval een recht op rechtzetting, blokkering of verwijdering van de gegevens eisen. Overeenkomstig de bepalingen die wettelijk van toepassing zijn, hebt u het recht:

 

 • om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren bij te werken, of om persoonlijke gegevens te verbeteren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;
 • om ons te vragen de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen, of om de manier te beperken waarop we deze persoonlijke gegevens gebruiken als u vindt dat er geen wettelijke basis (meer) is die ons rechtvaardigt om ze te behandelen ;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken (zolang deze behandeling op toestemming is gebaseerd);
 • om een kopie van de persoonlijke gegevens over u, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, regelmatig gebruikte en machine leesbare vorm te ontvangen en deze persoonlijke gegevens naar een andere partij te verzenden (op voorwaarde dat de verwerking op toestemming is gebaseerd of een contract);
 • uw abonnementskeuzes voor bepaalde nieuwsbrieven of waarschuwingen aan te passen;
 • om al dan niet uw toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële communicatie over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • om al dan niet toestemming geven voor de ontvangst van advertenties die worden verzonden door reclamenetwerken, platformen voor gegevensuitwisseling of andere aanbieders van statistische analyse;
 • om toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om exacte of onvolledige gegevens te wijzigen en het recht om gegevens over u te verwijderen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@yoga-vibes.be

Indien u zelf geen aanvraag doet om uw gegevens te verwijderen, zullen wij automatisch na een periode van 2 jaar inactiviteit op onze website yoga-vibes.be, uw gegevens verwijderen.

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens of andere privacy kwesties of verzoeken die u aan ons hebt gericht, hebben verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ("GBA").

 

 1. Wijziging van dit privacybeleid

 

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de vooruitgang van de technologie, de beste professionele praktijken op dit vlak of wijzigingen in de wetgeving. We zullen te allen tijde de meest recente versie op de website plaatsen. Indien deze wijzigingen substantieel zijn, zullen wij deze onder uw aandacht brengen en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we u opnieuw om uw toestemming vragen.

 

 1. Opmerkingen en vragen

 

Voor vragen over dit privacybeleid neemt u contact op via email op info@yoga-vibes.be. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u ons contacteren via mail of per telefoon +32/486.45.38.33. Voor elke klacht moeten de naam en contactgegevens van de indiener worden gericht aan Yoga Vibes Wilsele, die snel zal optreden en ten laatste binnen 1 maand een antwoord zal geven. Als u vindt dat onze reactie ontoereikend is, kunt u contact opnemen met de nationale commissie voor informatie-technologie en vrijheid:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel: 02 / 274 48 00 of 02 / 274 48 78, fax: 02 / 274 48 35

Email: commission@privacycommission.be.

 

 1. 8. Contactgegevens

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Yoga Vibes Wilsele.

Yoga Vibes Wilsele (Louis Woutersstraat 26, 3012 Wilsele) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U kunt contact opnemen via bovenstaand adres, per e-mail op info@yoga-vibes.beof telefonisch op het nummer +32/486.45.38.33.

 

Dit privacybeleid werd in september 2019 bijgewerkt.